Wedstrijdreglement "Win een Mobile Vikings powerbank"

Wedstrijdreglement Powerbanks

1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Mobile Vikings waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt.

2. Periode

De wedstrijd wordt aangekondigd op Facebook op vrijdag 23 december 2016 om 10:00 en eindigt op vrijdag 30 december 2016 middernacht. Op 4 januari 2017 worden de winnaars per email op de hoogte gebracht.

Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.

3. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle klanten van Mobile Vikings vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

- personeelsleden en medewerkers van Mobile Vikings en MEDIALAAN

- hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Mobile Vikings/MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. De prijs

De prijs bestaat uit een powerbank van Mobile Vikings (5000 mAH). Deze powerbank zal worden opgestuurd in de 1e week van 2017. Er zijn in totaal 100 powerbanks die uitgedeeld zullen worden.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (vb.e-bay).

5. Verloop van de wedstrijd

Van 23 december 2016 10:00 tem 30 december 2016 middernacht kunnen deelnemers de vragenlijst invullen op de website. De vragen luiden als volgt :

 1. Wat is de slogan van MV? Mobile Vikings Forever - Stay Restless - Never Settle
 2. Hoeveel Mobile Vikings abonnementen zijn er?
 3. Met wat voor punten krijg je supermakkelijk korting op je abonnement of herladingen?
 4. En hoe kun je die punten verdienen? 10-beurtenkaart - Viking Deals - Rode Neuzen Dag
 5. Schiftingsvraag: hoeveel Mobile Vikings waren er op donderdag 22/12/2016 om 14u?
 6. Wat is je Mobile Vikings telefoonnummer?
 7. Wat is je adres?


De 100 personen die de vragen correct hebben beantwoord en de schiftingsvraag het dichtst benaderden, winnen een powerbank.

De winnaars zullen via email op de hoogte worden gebracht, zodat zij weten dat ze een powerbank mogen verwachten.

6. Algemene bepalingen

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

- Mobile Vikings/MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Medialaan NV ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Mobile Vikings/MEDIALAAN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Mobile Vikings/MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Mobile Vikings/MEDIALAAN.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Mobile Vikings/MEDIALAAN kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van wat in punt 5 wordt vermeld.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- Mobile Vikings/MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.spring even binnen

 • Heb je een probleem met je toestel of ben je in de buurt? Onze openingsuren vind je hiernaast.

 • Adres:
 • Corda Campus,
  Kempische Steenweg 309 bus 1
  3500 Hasselt, België

 • Gedetailleerde routebeschrijving

bel ons

1976
(gratis, alleen voor Mobile Vikings simkaarten)

078 353 033
(lokaal tarief)

Openingsuren
Maandag tot vrijdag
08:30 - 12:00
12:30 - 17:00

Stel je vraag