Wedstrijdreglement duotickets afterparty Q run to you

1.Organisatie

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door UNLEASHED nv (hierna genoemd ‘Mobile Vikings’) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt.

 

2.Periode

 

De wedstrijd wordt aangekondigd op Facebook op vrijdag 3 februari 2017 om 16:00 en eindigt op maandag 6 februari 2017, 15:59. Op 7 februari 2017 worden de winnaars per email op de hoogte gebracht en krijgen zij hun duoticket via mail toegestuurd.

 

Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.

 

3.Wie kan deelnemen?

 

De wedstrijd staat open voor alle klanten van Mobile Vikings vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

- personeelsleden en medewerkers van Mobile Vikings en van haar gelieerde vennootschappen;

- hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Mobile Vikings kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

 

4.De prijs

 

De prijs bestaat uit een duoticket voor de Qmusic Q run to you afterparty die plaatsvindt op zaterdag 11 februari 2017 in de Ethias arena in Hasselt. Er zijn in totaal 750 duotickets te winnen. De winnaars krijgen deze tickets op 7 februari 2017 toegestuurd via mail.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (vb.e-bay). De tickets staan niet op naam en mogen gratis overgedragen worden.

Mobile Vikings maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Mobile Vikings kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.  

 

5.Verloop van de wedstrijd

 

Van 3 februari 2017 16:00 tem 6 februari 2017 15:59 loopt een filmpje op Facebook en op de website van Mobile Vikings waarin 2 personen het tegen elkaar opnemen in een spurt van 100m en kunnen deelnemers gedurende deze periode de vragenlijst invullen op de website van Mobile Vikings (mobilevikings.be/qruntoyou). De vragen luiden als volgt :

 1.     Wie loopt als eerste over de finishlijn, Saskia of Jeroen?
 2.     Op welke tijd komt de winnaar binnen (tot op 0,01s nauwkeurig)?
 3.     Wat is je Mobile Vikings telefoonnummer?
 4.     Wat is je naam?
 5.     Wat is je voornaam?
 6.     Wat is je e-mailadres?

De eerste 750 personen die de vragenlijst tijdig en volledig hebben ingevuld, vraag 1 correct hebben beantwoord en de schiftingsvraag (vraag 2) correct beantwoordden of het dichtst benaderden, winnen een duo-ticket.

De winnaars zullen via email op de hoogte worden gebracht en krijgen hun  duo-ticket via mail toegestuurd.

 

6.Algemene bepalingen

 

- Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

- Mobile Vikings kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Mobile Vikings ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Mobile Vikings zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Mobile Vikings.


- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Mobile Vikings kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers het volledige wedstrijdreglement.

- Mobile Vikings kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.spring even binnen

 • Heb je een probleem met je toestel of ben je in de buurt? Onze openingsuren vind je hiernaast.

 • Adres:
 • Corda Campus,
  Kempische Steenweg 309 bus 1
  3500 Hasselt, België

 • Gedetailleerde routebeschrijving

bel ons

1976
(gratis, alleen voor Mobile Vikings simkaarten)

078 353 033
(lokaal tarief)

Openingsuren
Maandag tot vrijdag
08:30 - 12:00
12:30 - 17:00

Stel je vraag