Wedstrijdreglement Valentijn

1.Organisatie
De wedstrijd wordt georganiseerd door UNLEASHED nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt.


2.Periode
De wedstrijd loopt van donderdag 9 februari 2017, ..u.. tot dinsdag 13 februari 2017, 23u59.
Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.


3.Wie kan deelnemen ?
De wedstrijd staat open voor alle klanten van Mobile Vikings vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

- personeelsleden en medewerkers van UNLEASHED en met haar gelieerde vennootschappen;

- hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Iedere persoon kan meerdere inzendingen doen om deel te nemen aan de wedstrijd, maar er kan per persoon maar éénmaal gewonnen worden.

UNLEASHED kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  


4.De prijs
De hoofdprijs bestaat uit een reischeque ter waarde van 800 euro, te spenderen bij ‘Eliza was here’ (http://www.elizawashere.be/?gclid=CMjy0Z-e9NECFe0A0wod61sLfw)  

 

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de hoofdprijs zijn deze van Eliza was here. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op https://www.elizawashere.nl/SSL/service/voorwaarden.htm.

 

Eventuele additionele opties zoals reisverzekering, visa indien vereist, etc. zijn voor rekening van de winnaar van de hoofdprijs.

 

Daarnaast reiken we 10 powerbanks uit aan de volgende in rij (cf. punt 5), beperkt tot 1 powerbank per persoon.

 

UNLEASHED maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. UNLEASHED kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.  

  

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (vb.e-bay).

 

Indien een prijs verstuurd wordt, kan UNLEASHED niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan UNLEASHED eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.


5.Verloop van de wedstrijd
Op woensdag, 8 februari 2017, lanceren we via de website, onze Facebookpagina en onze Twitter-account een video-oproep naar onze Vikings, om deel te nemen aan onze wedstrijd. Deelname kan door vóór maandag, 13 februari 2017 23u59 gedichten en brieven via mail te sturen naar valentijn@mobilevikings.be of door gedichten, brieven of knutselwerkjes te sturen naar: UNLEASHED nv, Mijn Valentijntje,

Kempische Steenweg 309 box 1, 3500 Hasselt. Deze via de post ingestuurde gedichten, brieven of knutselwerkjes dienen ten laatste maandag 13 februari 2017 bij UNLEASHED toegekomen te zijn.

De winnaar van de hoofdprijs is de inzender van het leukste gedicht, brief of knutselwerkje en zal bepaald worden door een jury. Op basis van de beslissingen van de jury wordt een rangschikking opgemaakt om zo uit te maken wie voor de 10 troostprijzen, - powerbank -, in aanmerking komt.

Op vrijdag 14 februari 2017 om 12u, starten we een Facebook Live uitzending waarin we de winnaars bekend maken. We zullen de winnende werken delen met het publiek.

De winnaars zullen achteraf via Facebook Messenger, email of telefoon gecontacteerd worden, zodat de coördinaten van de winnaars genoteerd kunnen worden. Het opsturen van powerbanks gebeurt tussen 15 en 24 februari 2017. De overhandiging van de reischeque[AC1]  gebeurt tussen 15 en 28 februari 2017 bij de winnaar thuis.


6.Algemene bepalingen

-  Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

- UNLEASHED kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van UNLEASHED ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. UNLEASHED kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt UNLEASHED zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door UNLEASHED.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. UNLEASHEDkan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers het volledige wedstrijdreglement.

- UNLEASHED kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

- Dit Reglement is opgesteld in het Nederlands, Frans en in het Engels. In geval van geschil,

heeft de Nederlandse versie altijd voorrang.

 

spring even binnen

  • Heb je een probleem met je toestel of ben je in de buurt? Onze openingsuren vind je hiernaast.

  • Adres:
  • Corda Campus,
    Kempische Steenweg 309 bus 1
    3500 Hasselt, België

  • Gedetailleerde routebeschrijving

bel ons

1976
(gratis, alleen voor Mobile Vikings simkaarten)

078 353 033
(lokaal tarief)

Openingsuren
Maandag tot vrijdag
08:30 - 12:00
12:30 - 17:00

Stel je vraag