Paaswedstrijd

1.Organisatie
De wedstrijd wordt georganiseerd door Unleashed nv (hierna genoemd “Mobile Vikings”) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt.

2. Periode
De wedstrijd wordt aangekondigd op Facebook op vrijdag 7 april 2017 om 10:00. De wedstrijd start op maandag 17 april om 14u00 en eindigt om 23u59 of wanneer alle codes geclaimd zijn. Ten laatste op 19 april 2017 krijgen de winnaars een bevestigingsmail.

Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.

3. Wie kan deelnemen?
De wedstrijd staat open voor alle klanten van Mobile Vikings vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

 • personeelsleden en medewerkers van Mobile Vikings en MEDIALAAN
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad
 • elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Per Viking-account kan men maximum 3 codes claimen. Indien wij vaststellen dat u meer dan 3 codes claimt, wordt uw deelname als ongeldig beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Mobile Vikings/MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. De prijs
De mogelijke prijzen zijn

 • aankoopbonnen of kortingen bij Viking Deals partners
  of
 • Vikingpunten
  of
 • Mobile Vikings-gadgets

De Vikingpunten worden toegevoegd aan de Viking-accounts van de winnaars. Ze krijgen hierover een bevestigingsmail.

Aankoopbonnen of kortingen ontvangen de winnaars als een promocode in hun mailbox. Die promocode kunnen ze nadien ingeven op de website van onze partners bij het afrekenen.

Gadgets worden opgestuurd naar het adres van de winnaars dat in hun Viking-account staat. De gadgets zullen in de week van 17 april 2017 worden opgestuurd.

Mobile Vikings maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Mobile Vikings kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan Mobile Vikings niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan Mobile Vikings eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (vb.e-bay).

5.Verloop van de wedstrijd
Op 17 april 2017 van 14u00 tot 23u59 - of tot alle codes geclaimd worden - kunnen Vikings deelnemen aan de wedstrijd. Vikings kunnen met behulp van de gratis app Chestnote op zoek gaan naar notes die verstopt liggen in 7 Belgische steden: Hasselt, Gent, Leuven, Antwerpen, Luik, Bergen en Louvain-la-Neuve. Wanneer zij op maximum 10 meter van de note zijn genaderd, kunnen zij de note openen en een code ontvangen. Die code dienen zij daarna in te geven op de website van Mobile Vikings. Als zij de eerste waren om die code in te geven, zien zij meteen hun prijs; zo niet krijgen ze een melding dat ze te laat waren. In totaal kunnen Vikings maximum 3 codes per account verzamelen en dus 3 prijzen winnen. Het spel stopt op 17 april om 23u59 of wanneer alle codes geclaimd zijn. Iedere code is uniek en kan maar 1 keer geclaimd worden.

In totaal zijn er 350 codes die verspreid zijn over 7 steden (50 codes per stad): Hasselt, Gent, Leuven, Antwerpen, Luik, Bergen en Louvain-la-Neuve. De winnaars zien wanneer zij hun code ingeven meteen welke prijs zij gewonnen hebben. Zij krijgen hiervan nadien nog een bevestigingsmail.

6.Algemene bepalingen
- Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

- Mobile Vikings kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Mobile Vikings ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, problemen bij Chestnote, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Mobile Vikings zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Mobile Vikings.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Mobile Vikings kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- Mobile Vikings kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

spring even binnen

 • Heb je een probleem met je toestel of ben je in de buurt? Onze openingsuren vind je hiernaast.

 • Adres:
 • Corda Campus,
  Kempische Steenweg 309 bus 1
  3500 Hasselt, België

 • Gedetailleerde routebeschrijving

bel ons

1976
(gratis, alleen voor Mobile Vikings simkaarten)

078 353 033
(lokaal tarief)

Openingsuren
Maandag tot vrijdag
08:30 - 12:00
12:30 - 17:00

Stel je vraag