Raad de film

1.Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Unleashed nv (hierna genoemd “Mobile Vikings”) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt (KBO 0886 946 917).

2.Periode

De wedstrijd wordt aangekondigd op Facebook op dinsdag 18 april 2017 om 12:00 en loopt vanaf dat moment tot 12:59 én op woensdag 19 april 2017 van 12:00 tot 12:59. De winnaars krijgen op de dag dat ze een duoticket winnen ’s avonds een bevestigingsmail.

Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.

3.Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle klanten van Mobile Vikings vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

 • personeelsleden en medewerkers van Mobile Vikings en MEDIALAAN
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad
 • elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Iedere persoon kan per dag slechts één keer per dag aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer per dag heeft deelgenomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

Mobile Vikings kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4.De prijs

De prijs bestaat uit een duoticket voor de avant-première van Guardians of the Galaxy Vol. 2, georganiseerd door Vertigo in de Kinepolis van Gent (Ter Platen 12, 9000 Gent) op 25 april 2017 om 20:00. In totaal worden 10 duotickets toegekend.

Mobile Vikings maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Mobile Vikings kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (vb.e-bay).

5.Verloop van de wedstrijd

Op dinsdag 18 april 2017 én woensdag 19 april 2017 telkens van 12:00 tot 12:59 kunnen klanten van Mobile Vikings deelnemen aan de wedstrijd. Zij klikken via de Facebookpost, die zowel op dinsdag 18 april 2017 als op woensdag 19 april 2017 om 12:00 online wordt gezet, door naar een Typeform-quiz waar ze kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Ze krijgen daar een foto te zien waarop enkele medewerkers van Mobile Vikings een filmposter nabootsen. Onder de foto vullen deelnemers in welke film er volgens hen wordt nagebootst. Nadien geven zij hun voornaam, achternaam en e-mailadres in. Per dag worden er 5 duotickets toegewezen. De 5 deelnemers die als snelste het correcte antwoord gaven, winnen de prijs. Die winnaars ontvangen ’s avonds een bevestigingsmail.

6.Algemene bepalingen

- Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele problemen.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

- Mobile Vikings kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Mobile Vikings ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Mobile Vikings zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Mobile Vikings.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Mobile Vikings kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- Mobile Vikings kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

spring even binnen

 • Heb je een probleem met je toestel of ben je in de buurt? Onze openingsuren vind je hiernaast.

 • Adres:
 • Corda Campus,
  Kempische Steenweg 309 bus 1
  3500 Hasselt, België

 • Gedetailleerde routebeschrijving

bel ons

1976
(gratis, alleen voor Mobile Vikings simkaarten)

078 353 033
(lokaal tarief)

Openingsuren
Maandag tot vrijdag
08:30 - 12:00
12:30 - 17:00

Stel je vraag