Wat betekent de rubriek ‘premium usage’ in mijn verbruiksoverzicht?

Premium usage staat voor het verbruik dat je hebt gehad voor diensten aangeboden door een derde partij. Het gaat dan onder andere om tickets aangekocht voor het openbaar vervoer via sms, sms-parkeren, ringtones, 0900-nummers, enz. Deze tarieven zijn vastgelegd door de leveranciers en worden door hen aangeboden, Mobile Vikings beperkt zich tot het innen van deze bedragen (inclusief btw) en het overdragen ervan naar de leveranciers in kwestie. Om deze reden wordt dit verbruik apart vermeld op je factuur met toepassing van 0% BTW.