Wie kan een abonnement afsluiten?

Wie kan een abonnement afsluiten? Enkel meerderjarigen kunnen wettelijk een abonnement afsluiten. Een meerderjarige (één van de ouders of de wettelijke voogd) kan natuurlijk wel het abonnement afsluiten dat uiteindelijk door een minderjarige gebruikt wordt, maar hij/zij is dan aansprakelijk en gaat de overeenkomst aan.