TL;DR
De karakterlimiet is 160 tekens, en 70 tekens als je speciale tekens (bijvoorbeeld é, ç, à, ...) gebruikt.

Extra info
Standaard wordt een sms verstuurd via 7 bits-encodering, waarbij je per sms 160 karakters kunt gebruiken. De meeste tekens bestaan in deze 7 bits-encodering.

Wanneer je echter 1 karakter gebruikt dat niet voorkomt in deze 7 bits-encodering zal je toestel dit opvangen door het gehele bericht om te zetten in een 16 bits-encodering (of UCS-2). Bij een 16 bits-encodering wordt het aantal karakters automatisch beperkt tot 70. Denk aan het Franse à als voorbeeld van zo’n karakter, of bijvoorbeeld smileys.

Het is steeds de gsm die bepaalt welke encodering gebruikt wordt. Bij de oudere besturingssystemen Symbian (Nokia) en Blackberry was er vaak de keuze om die omzetting niet te laten gebeuren. De speciale karakters werden dan niet gebruikt en vervangen door een gelijkaardig teken dat wel bestaat in de 7 bits-encodering (bv. à wordt vervangen door a, ç door c…). Helaas is deze functie niet meer aanwezig in de recentere besturingssystemen zoals Android, iOS... Dit wordt dan opgevangen door een teller in de sms-applicatie die aangeeft hoeveel tekens je nog kunt gebruiken en/of hoeveel sms'en je zult sturen.

Het blijft dus het toestel dat beslist welke codering gebruikt wordt.

Wat als ik langere berichtjes wil sturen?

Wil je een bericht sturen van meer dan 160 tekens (of meer dan 70 bij 16 bits UCS-2), dan is er nog data nodig om de berichten aan elkaar te kunnen linken. Hierdoor daalt het aantal karakters tot respectievelijk 153 of 67.

Koos je voor het Only Data-tariefplan? In dat geval kun je geen sms'en sturen, enkel ontvangen. Natuurlijk kun je wel berichten sturen via WhatsApp, Messenger, ... met je mobiele databundel.