Wedstrijdreglement ‘Win een skitrip voor jou en 3 vrienden’

Avatar
Timothy
– Bijgewerkt

1.Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Unleashed nv (hierna genoemd ‘Mobile Vikings’) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt.

2. Periode

De wedstrijd wordt aangekondigd op Facebook, Twitter en in een nieuwsbrief op woensdag 14 februari 2018 om 13u00 en eindigt op dinsdag 20 februari 23u59. Op 21 februari 2018 worden de winnaars per email op de hoogte gebracht.

Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.

3. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle klanten van Mobile Vikings vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

- personeelsleden en medewerkers van Mobile Vikings en met haar gelieerde vennootschappen

- hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelgenomen, geldt enkel de eerste deelname.

Mobile Vikings kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4. De prijs

De prijs bestaat uit een plekje op de skitrip van Mobile Vikings voor de winnaar samen met 3 vrienden. De skitrip vindt plaats van 22 tot 26 maart 2018 in la Plagne Bellecote, Frankrijk, en wordt georganiseerd in samenwerking met Skikot. De prijs omvat vervoer, verblijf, maaltijden, skipas.

De (verkoops)voorwaarden van Skikot zijn van toepassing.

Mobile Vikings maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Mobile Vikings kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (vb.e-bay).

5. Verloop van de wedstrijd

Van 14 februari 13:00 tem 20 februari 23u59 kunnen deelnemers de vragenlijst invullen op de website. De vragen luiden als volgt:

1. Wat is de bestemming van de Mobile Vikings-skitrip?

2. In welk jaar is Mobile Vikings opgericht?

3. Zelfs in hun tijd waren Vikings (of Noormannen) al echte sportievelingen. Welke sport beoefenden ze ter ontspanning? Iets dat je kan vergelijken met:

Schaatsen

Ijsvissen

Skiën

Ijshockey

4. (Schiftingsvraag) Hoeveel Vikings zullen er op 20 februari 2018 om 23u59 deelgenomen hebben aan de wedstrijd?

5. Wat is je Mobile Vikings telefoonnummer?

6. Wat is je naam?

7. Wat is je voornaam?

8. Wat is je e-mailadres?

De persoon die de vragen volledig en correct beantwoordt of ingeval geen correct antwoord wordt gegeven op vraag 4, het antwoord het dichtst benaderde, wint een plekje op de skireis. In geval van ex aequo wordt als winnaar aangeduid diegene die vraag 4 het snelste beantwoordde.

De winnaar zal via email op de hoogte worden gebracht en een kortingscode ontvangen zodat zij/hij de reis kostenloos kan boeken via onze partner Skikot.

6. Algemene bepalingen

- Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

- Mobile Vikings kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Mobile Vikings ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Mobile Vikings zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Mobile Vikings.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Mobile Vikings kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van wat in punt 5 wordt vermeld.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- Mobile Vikings kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.
Niet gevonden wat je zocht?

Een aanvraag indienen