1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Mobile Vikings nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt (hierna ‘Mobile Vikings’). 

  1. Periode

De wedstrijd wordt aangekondigd op Facebook, Instagram & Twitter en loopt van dinsdag 19 mei 2020 tot woensdag 20 mei 2020 om 21u59. Op vrijdag 22 mei 2020 worden de winnaars in een privébericht op de hoogte gebracht. Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.

  1. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle klanten van Mobile Vikings vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

- personeelsleden en medewerkers van Mobile Vikings en met haar gelieerde vennootschappen

- hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen, enkel je eerste comment telt. 

Mobile Vikings kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.  

  1. De prijs

Er is één winnaar die 174 Vikingpunten krijgt (6 x 29) en hiermee een half jaar het Mobile Vikings Unlimited-abonnement kan gebruiken.

Mobile Vikings maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Mobile Vikings kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 

  1. Verloop van de wedstrijd

De opdracht luidt als volgt: reageer op de wedstrijd post op facebook met jouw gok over hoeveel Vikingpunten Mobile Vikings in totaal heeft uitgedeeld van 19 mei 2015 tot 19 mei 2020. Iedereen mag maar één keer gokken.

Het team van Mobile Vikings zal kijken welke reacties het kortste bij het feitelijke cijfer van uitgedeelde Vikingpunten zitten. Mobile Vikings behoudt zich het recht voor om reacties niet te weerhouden als deze ongepaste inhoud (bv. vulgair taalgebruik, in strijd met de openbare zeden) bevatten.

Elke winnaar zal op vrijdag 22 mei via een privébericht op facebook op de hoogte worden gebracht en gevraagd worden om zijn/haar mailadres en nummer door te geven om te bewijzen dat hij/zij wel degelijk Viking is. Hierna kunnen ze hun prijs ontvangen. Indien ze geen Viking zijn, vervalt hun recht op de prijs en hebben zij geenszins recht op enige vergoeding én wordt een nieuwe winnaar gekozen. 

  1. Algemene bepalingen

- Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

- Mobile Vikings kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Mobile Vikings ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een gsm-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Mobile Vikings zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Mobile Vikings.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Mobile Vikings de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en over soortgelijke producten en diensten van Mobile Vikings. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van Mobile Vikings. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://mobilevikings.be/nl/terms-of-use/privacy/.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- Mobile Vikings kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.